ANP – SYSTEMS

Hřebíkování slouží k dočasnému zajištění svahu a stěny výkopů, které zajistí poměrně jednoduchým zpevněním zeminy v jejím původním uložení. Do husté sítě mírně ukloněných vyvrtaných otvorů ve svahu se cementovou směsí zalijí krátké ocelové výztuže – hřebíky. Hřebíky lze také do zeminy zarazit bez předvrtů. Jejich hlavy na povrchu se zapojí do ocelové KARI-sítě, zpevněné stříkaným betonem. Vznikne tím souvislá poloha vyztužené zeminy, která odolává zemním tlakům a chrání povrch svahu proti erozi.

Rádi Vám vypracujeme cenovou nabídku dle projektu.